Tegenwoordig is het krijgen van een hypotheek in Italië om een huis te kopen een van de meest controversiële kwesties voor niet-Italiaanse woningzoekenden.

Daarom hebben we het Fidea team geïnterviewd dat met haar Top Italian Mortgage merk gespecialiseerd is in het helpen van diegenen met een niet-Italiaanse residentie en inkomen die geïnteresseerd zijn in het kopen van onroerend goed in Italië om een hypotheek te krijgen bij een bank in Italië.

Verschilt de procedure om als buitenlander een hypotheek te krijgen in Italië naargelang het land waar men woont?

“Ja, het varieert afhankelijk van een paar belangrijke factoren:

  • land van verblijf
  • werk (in loondienst, als zelfstandige of gepensioneerd)
  • munteenheid waarin u inkomen ontvangt

Elke kredietinstelling heeft zijn eigen procedure voor het indienen van de aanvraag.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 60% van de koopsom.

Is het beter om een hypotheek in euro of een andere valuta af te sluiten?

“De meeste Italiaanse banken werken met hypotheken in euro’s en niet in andere valuta. Sommige accepteren echter ook operaties in andere belangrijke valuta’s, zoals Amerikaanse dollar, Zwitserse frank en Britse pond. Het hangt van uw geval af en kan worden beoordeeld met de hulp van uw adviseur.”

Als u eenmaal een valuta hebt gekozen, kunt u de hypotheek dan omzetten naar uw eigen valuta?

“In overeenstemming met de MCD 2017/17/EU (Mortgage Credit Directive) garandeert de bank de mogelijkheid om de valuta waarin de lening luidt (bijv. euro) om te zetten in de valuta waarin de klant inkomen verdient of in de valuta die wettig betaalmiddel is in het land waar hij of zij verblijft (bijv. Amerikaanse dollar). Dit is alleen mogelijk in het geval waarin de valuta waarin u uw hypotheek wilt omzetten meer dan 0,20% verliest ten opzichte van de valuta waarin u de lening hebt gekregen.”

Zijn er verschillen tussen overzeese kopers die inkomen ontvangen in Italië en zij die dat niet doen?

“Wat relevant is voor het Italiaanse kredietinstituut is niet het staatsburgerschap, maar het land waar de u verblijft en waar u uw inkomen ontvangt en aangeeft.

  • Indien u een niet-Italiaanse nationaliteit heeft en inkomsten ontvangt in Italië, kunt u een verzoek indienen bij alle kredietinstellingen in Italië en zal de procedure dezelfde zijn als voor Italiaanse klanten met inkomsten in Italië.
  • Als u in het buitenland woont en inkomsten heeft, kunnen de banken u niet helpen en zijn de procedures anders. Het is dan ook zeer nuttig om de hulp in te roepen van een adviseur die de markt kent en u in uw specifieke geval kan helpen”.

Kan een overzeese koper een lening afsluiten voor een te renoveren onbewoonbaar huis?

“Tegenwoordig kan het afsluiten van een lening voor een te renoveren huis zeer diccifibel zijn voor een niet-ingezeten koper. Het is echter mogelijk om de aanvraag van geval tot geval te beoordelen.”

Kan een overzeese investeerder een woning in Italië kopen als ‘eerste woning’ in Italië?

“Er zijn twee hoofdgevallen:

  • een Italiaanse burger die in het buitenland woont maar ingeschreven is bij het Register van Italianen die in het buitenland verblijven (AIRE) en die nog geen eigenaar is van een onroerend goed op het Italiaanse grondgebied als zijn ‘eerste woning’, kan onroerend goed kopen zonder dat hij zijn verblijfplaats naar Italië hoeft over te brengen.
  • een niet-Italiaanse burger die in het buitenland woont en in Italië een onroerend goed wil kopen om van de voordelen van de “eerste woning” te profiteren, moet zijn/haar verblijfplaats naar Italië overbrengen. In dit geval heeft de bank voor het verkrijgen van een hypotheek bewijs nodig – bevestiging van zijn/haar situatie door zijn/haar werkgever, enz. – dat de cliënt zijn/haar inkomen zal blijven ontvangen en zijn/haar werk zal kunnen behouden. Wij raden cliënten altijd aan om bij hun accountant na te vragen wat de fiscale gevolgen zijn als zij hun verblijfplaats wijzigen.”

Hoe zit het met belastingen?

“Fiscaal gezien bedraagt de belasting op de lening 2% van het bedrag als u een tweede woning koopt, en 0,25% als u een eerste woning koopt. De belasting wordt eenmalig betaald bij de ondertekening van de hypotheek en wordt ingehouden door de bank als inhoudingsplichtige.”

Heeft u andere vragen of twijfels? Laat het ons weten in commentaar hieronder.