Als u zich afvraagt wat het kost om een woning in Italië te kopen en te bezitten, kan de volgende analyse hopelijk meer duidelijkheid verschaffen over het systeem van onroerendgoedbelasting in Italië op dit moment.

Er zijn in principe 2 categorieën van heffingen die iedereen, ingezetene of niet, moet betalen na de aankoop van een woning in Italië:

1) Heffingen in verband met de overdracht van onroerend goed zoals registratiebelasting (imposta di registro), hypotheekbelasting (imposta ipotecaria), kadastrale belasting (imposta catastale) en BTW (IVA). De BTW wordt in het algemeen geheven op de aankoop voor onroerend goed dat wordt gekocht van een renovatiebedrijf of een projectontwikkelaar binnen 5 jaar na voltooiing van de werkzaamheden aan het onroerend goed. De andere drie belastingen (registratie-, hypotheek- en kadastrale belasting) zijn gewoonlijk gebaseerd op de “kadastraal aangegeven waarde” van het onroerend goed in de verkoopakte, de “Rogito” genoemd. De kadastrale waarde is met name lager dan de marktprijs van het onroerend goed, aangezien deze gebaseerd is op taxaties die in de meeste gevallen verscheidene jaren geleden zijn verricht.

Als men zijn of haar hoofdwoning, ook wel prima casa genoemd, koopt van een bedrijf of een particuliere verkoper zonder BTW te heffen, waarbij men de woning binnen 8 maanden na ondertekening van het definitieve contract betrekt, meer dan 6 maanden per jaar in de woning woont en de woning niet is gecategoriseerd als luxe vastgoed, dan bedraagt het registratiebelasting, ook wel “imposta di registro” genoemd, 2% van de kadastrale waarde van het onroerend goed. De kadastrale belasting (imposta catastale) en de hypotheekbelasting (imposta ipotecaria) bedragen elk € 50.

Voor tweede woningen (seconda casa) bedraagt het registratiebelasting 9% en wordt toegepast op de kadastrale waarde indien de koper een particuliere entiteit is, of op de aankoopprijs indien het een zakelijke entiteit betreft. De hypotheekbelasting en kadastrale belasting bedragen € 50 per geval.

Voor registratiebelasting is een minimumbedrag van 1000 € verschuldigd.

2) De eigendomsbelastingen omvatten de NUOVA IMU (belasting op het bezit van het onroerend goed) en de TARI (afvalbelasting).

Foto van archer10(Dennis)

Alleen eigenaars van hoofdwoningen zijn vrijgesteld van Nuova Imu voor eigendommen die niet als luxe vastgoed zijn geclassificeerd. Zij zullen echter wel Tari moeten betalen naar gelang van het aantal vierkante meters van het huis en het aantal personen dat er woont.

Hoe dan ook, wij raden u aan het exacte bedrag van de belastingen die u moet betalen voor uw woning in Italië grondig te controleren, aangezien de situatie kan veranderen van stad tot stad en afhankelijk van politieke gebeurtenissen.