We hebben onlangs Manlio Gervasi, advocaat bij c_legal, een boutique advocatenkantoor gespecialiseerd in onroerend goed en administratief recht, geïnterviewd om enkele van de meest gestelde juridische vragen over het kopen van onroerend goed in Italië als niet-Italiaan te beantwoorden. We zijn er zeker van dat u zeer nuttige informatie zult vinden.

Kunnen buitenlanders onroerend goed kopen in Italië?

“EU-burgers kunnen zonder enige beperking onroerend goed kopen in Italië. Hetzelfde kunnen we niet zeggen voor niet-EU-burgers. In dit laatste geval moeten we nagaan of de voorwaarde van wederkerigheid tussen het recht van Italië en het recht van de staat van de koper van toepassing is. Dit is een internationaal beginsel dat wereldwijd wordt erkend en waarop een staat (bijv. Italië) dezelfde behandeling van een Italiaanse burger in een andere staat accepteert op basis van het “wederkerigheidsbeginsel“. Normaal gesproken kan een niet-Europese burger, alvorens een beslissing te nemen over een vastgoedinvestering in Italië, deze voorwaarde verifiëren op de website van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken of de hulp inroepen van een internationale vastgoedadvocaat”.

Kan men een onroerend goed in Italië kopen als men in het buitenland verblijft?

Kan men vanuit het buitenland een huis in Italië kopen zonder er fysiek aanwezig te zijn? Wat als u een woning vindt en een aanbod doet, maar u bent niet in staat om persoonlijk te komen en te sluiten?

“Dit is vooral nu het geval vanwege Covid. Maar zeker, als je niet in Italië bent kun je een woning in het land kopen, zelfs als je niet hier bent door middel van de verleende volmacht (vv), wat een zeer gangbare praktijk is voor transacties op afstand.

Als een koper een wettelijke vertegenwoordiger nodig heeft die namens hen handelt in Italië, dan is de volmacht de perfecte oplossing.

Hiermee werkt een professional regelmatig voor een koper(s) die, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de contractuele overeenkomst of stipuleringsfasen.

Een volmacht (vv) geeft iemand anders – een Italiaanse advocaat of een andere vertrouwde persoon – de mogelijkheid om de koper juridisch te vertegenwoordigen in een of meer ondernemingen, met inbegrip van de aankoop van een woning in Italië.

Indien deze volmacht wordt verleend, heeft de advocaat de bevoegdheid om alle activiteiten in naam en in het belang van de cliënt uit te voeren, vanaf de voorbereidende fase tot aan de afsluiting met de sleutel van het onroerend goed in de hand.

Het bevat geavanceerde bepalingen die elke transactie volledig beschermen, waarbij wordt gekozen wanneer deze in werking treedt en welke bevoegdheden/macht worden verleend.

De enige voorwaarde is dat het VV, indien het in het buitenland wordt verleend, juridisch bindend en afdwingbaar is in Italië en/of, indien het in Italië wordt verleend, juridisch wordt geverifieerd door een notaris of vastgoedadvocaat.

De beste oplossing is dat de koper een internationale vastgoedadvocaat vraagt die gewend is om te werken met buitenlandse transacties. Ons advies is dus altijd om het VV toe te kennen aan een professional om buitenlandse kopers te vertegenwoordigen”.

Hoe lang duurt het koopproces in Italië?

“Het aankoopproces hangt af van het moment waarop de koper en de verkoper het eens worden over de prijs van het onroerend goed. Het proces is langer als er veel documenten moeten worden verzameld en gecontroleerd tijdens de due diligence.

De due diligence is echt aan te raden voordat het compromis met de verkoper wordt gesloten. De koper moet de juridische toestand van het pand controleren om toekomstige problemen en onaangename situaties te voorkomen of om tijd en geld te verspillen.

Als de koper een vastgoedadvocaat of een professional inhuurt, moet het aankoopproces snel en snel verlopen.

In mijn persoonlijke ervaring hebben we overeenkomsten gesloten tussen 3-9 maanden, maar het hangt af van het onroerend goed en de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de due diligence en de onderhandelingen”.

Geschreven in samenwerking met de Italiaanse advocaat Manlio Gervasi van C_legal.